O společnosti MK STUDIO spol. s r.o.

Evropský filmový festival - ocenění

Společnost MK STUDIO spol. s r.o. vznikla ke konci roku 2001. Zabývá se tvorbou video pořadů a fotografií. Vznik společnosti reagoval na nedostatečnou nabídku kvalitních služeb na trhu. Chtěli jsme zúročit naše zkušenosti z tvorby videa a fotografie, kterým se věnujeme již od 80. let minulého století.

Náš cíl

Nabízet kvalitní služby a produkovat díla na špičkové úrovni. Být dobrými a spolehlivými obchodními partnery.

Po celou dobu svojí existence investuje společnost MK STUDIO spol. s r.o. nejen do technického a softwarového vybavení, ale také do rozvoje svých zaměstnanců. Naším cílem je rozvíjet technologické a lidské zázemí firmy tak, aby odpovídalo požadavkům současné doby.

Naše specializace

V oblasti videa to je výroba výukových (naučných) videopořadů, technické video a dokumenty.
V oblasti fotografie především na fotografickou tvorbu a kvalitní (galerijní) zpracování fotografií.

Naše největší úspěchy

V rámci pátého ročníku Mezinárodního filmového festivalu o umění Arts&Film 2009 v Telči ocenila odborná porota film naší společnosti "Kouzlo dřevěné lidové hračky". Získali jsme 3. místo v rámci soutěžní kategorie Lidové umění a tvorba, umělecká řemesla, naivní umění.

... a hlavně chceme dělat něco, co nás baví a má smysl pro Vás i pro nás!

© MK Studio 2011

internetové stránky Studio Illek