ČEZ - techniky předcházení chybám

V roce 2002 vydala Světová organizace provozovatelů jaderných zařízení WANO své doporučení s názvem „Principy dosahování výborných výsledků v oblasti lidského výkonu“. Elektrárna Dukovany i Temelín se přihlásily k závěrům těchto doporučení a jedním z konkrétních činů pro naplnění byla série videopořadů. V jednom z nich s názvem „Techniky předcházení chybám“ byly pro zvýšení účinku důležitých myšlenek na diváka použity animované ukázky z možných reálných sitací.
Vytvořeno pro: 
Skupina ČEZ

© MK Studio 2011

internetové stránky Studio Illek