Systém zajištění kvality

Certifikát ISO9001

Kvalita výsledného produktu je naše nevyšší priorita a proto jsme od poloviny roku 2003 zavedli systém managementu jakosti, který splňuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2001. V květnu roku 2004 byl systém úspěšně certifikován.

Pravidelné nezávislé audity od té doby ověřují soulad našeho chování a normy ISO 9001:2009.

© MK Studio 2011

internetové stránky Studio Illek