Technické zázemí

technika

Výroba videopořadů (videofilmů) je zajišťována pomocí 3 profesionálních HDV kamer od firmy SONY s příslušným vybavením. Záznamy z kamer jsou zpracovávány na třech pracovních stanicích síťově propojených s datovým úložištěm na serveru. Základní střih videa se provádí v programu EDIUS od firmy Canopus. Další zpracování (animace, foto, menu DVD) probíhá v produktech firmy Adobe.

Fotografická tvorba je zajištěna fotoaparáty Nikon D70 a Nikon D700 s příslušným vybavením. Vlastníme plně vybavený fotoateliér s ateliérovými světly, pozadím a fotografickým stolem pro bezstínovou fotografii. Při finálním zpracování fotografií na papír je kladen velký důraz na kvalitu, věrnost, dlouhodobou barevnou stálost a voděodolnost.

© MK Studio 2011

internetové stránky Studio Illek