Video služby

video tvorba

Komplexní zpracování videopořadu

  • vytvoření ideji projektu – co je cílem projektu, jakou skupinu diváků má oslovit, kdo bude odborným garantem projektu a jaký bude celkový rozsah projektu
  • zpracování scénáře – dokument, ve kterém budoucí projekt získává konkrétní obrysy (dějová linka, která zajišťuje postupnou návaznost děje, vzájemná vazba mezi obrazem a zvukem, atd.)
  • získání potřebných materiálů – text komentáře, foto (do videopořadu či na obal), videosekvence, zvukové záběry (reálný zvuk prostředí, komentář, dialog, hudba), grafika
  • zpracování získaných materiálů – vstupní úpravy (digitalizace, korekce obrazu a zvuku), střih obrazu a zvuku, vkládání efektů, výroba titulků, tvorba animací, finalizace
  • distribuce hotového projektu – výroba originálu (masteru), množení potřebných kopií, potisk nosičů a obalů

Technické video

V oblasti videa se zaměřujeme především na oblast technických oborů. A to především na výrobu video návodů pro složitější výrobky či pracovní postupy; dokumentaci výroby či výrobních postupů; video reklamní spot představující firmu nebo kvalitu jejích výrobků či služeb.

Výukové video

Naší hlavní doménou jsou výukové (naučné) pořady. Základ této činnosti položila spolupráce s Jihočeskou univerzitou resp. Pedagogickou fakultou.

Společenské akce

Videodokumentaci společenských akcí provádíme zejména pomocí 3 kamer a následného postprodukčního zpracování.

© MK Studio 2011

internetové stránky Studio Illek